Quy định về chính sách dịch vụ và quản lý tài khoản giao dịch Forex

Chúng tôi có quy định cụ thể chính sách dịch vụ khi các bạn sử dụng dịch vụ uỷ thác giao dịch Forex, các bạn có thể tham khảo để hiểu rõ hơn về những quy định này.

Quy định về phí dưới đây áp dụng cho từng tài khoản sử dụng dịch vụ Quản lý tài khoản giao dịch forex, bao gồm hai loại phí khác nhau và cụ thể như bên dưới:

1. Phí khởi tạo dịch vụ tài khoản 50$

+ Phí này chỉ áp dụng MỘT lần duy nhất khi lần đầu khởi tạo dịch vụ uỷ thác cho tài khoản mới.

+ Không áp dụng phí này khi điều chỉnh tăng hay giảm vốn trên tài khoản uỷ thác.

+ Vẫn thu phí này nếu tài khoản uỷ thác quảy lý thuộc nhóm IB của chúng tôi.

2. Phí theo hiệu quả: 30% lợi nhuận ròng

a. Mức phí = số lãi ròng (net) kỳ quyết toán *30%.

+ Số lãi kỳ quyết toán được tính theo nguyên tắc Thực lãi ròng (Net), đảm bảo bù đắp toàn bọ số luỹ kế các kỳ trước (nếu có)

+ Mức phí = 0 nếu tài khoản không có lãi luỹ kế vượt qua mức lãi cao nhất của các kỳ quyết toán trước đó.

b. Quyết toán lãi định kỳ theo Quý

+ Số lãi được tính căn cứ theo kết quả của các lệnh đã đóng vào ác ngày cuối cùng của từng Quý 31 tháng 3, 30 tháng 6, 30 tháng 9 và 31 tháng 12.

+ Trường hơp kỳ đầu tiên bắt đầu vào giữa Quý thì vãn lấy ngày cuối cùng của Quý đầu tiên để quyết toán như thường lệ.

c. Tài khoản giao dịch theo phương thức tối ưu vốn cũng áp dụng chung biểu phí này.

3. Quy định thanh toán phí

+ Phí khởi tạo dịch vụ (nếu có) được thanh toán trước khi chính thức chạy dịch vụ quản lý tài chính giao dịch Forex.

+ Phí hiệu qủa sẽ được tính toán và thông báo tới bên uỷ thác trong vòng 2 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

+ Thanh toán phí hiệu quả cần được thanh toán trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Quá thời hạn trên, chúng tôi sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tất toàn toàn bộ của tài khoản đang quản lý.

+ Tài khoản bị tàm dừng vì lý do chậm thanh toán phí sẽ phải trả phí khởi tạo dịch vụ nếu được chúng tôi chấp thuận cung cấp dịch vụ trở lại.

Mọi thắc mắc hoặc câu hỏi về phí dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: Info.sanchoitaichinh@gmail.com

Cám ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi

TIN LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ

Vui lòng nhập thông tin của bạn!